Aktualna godzina

Ulti Clocks content

 

 

Narzędzie do odinstalowania programu Avast

W przypadku problemów z odinstalowaniem aplikacji  Avast proszę wykonać poniższą instrukcję:

1. Pobierz narzędzie aswclear.exe

2. Uruchom komputer w trybie awaryjnym

3. Uruchom plik aswclear.exe.

4. W polu wyboru produktu do odinstalowania wskaż wymagany produkt.

5. Jeżeli program Avast jest zainstalowany w innym folderze niż domyślny, wybierz odpowiedni folder w polu wprowadzania ścieżki do folderu instalacyjnego aplikacji !avast.

6. Kliknij przycisk Odinstaluj. Zaczekaj, aż proces zakończy się.

7. Po odinstalowaniu oprogramowania Avast, wyświetlone zostanie okno Zapytania. Będzie ono zawierało następującą informację: "Pozostałe elementy zostaną usunięte po ponownym uruchomieniu komputera. Czy chcesz uruchomić komputer ponownie teraz?". Kliknij przycisk omega repliki zegarków Tak, aby uruchomić ponownie komputer.

powrót